• >
در سال‌هاي اخير، باگسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، شرکت‌ها با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته با یک نظام اقتصادی روبه گسترش و بازارهای‌درحال رشد روبرو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد. يک سازمان مشتری مدار بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی‌تواند موفقیتی حاصل کند و در دنیای امروز که دنیای کیفیت محور مشتری مدار است، مشتری هدف کار و مشتری گرایی زیربنای کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی خواهد بود. همواره یکی از الزامات وفادارسازی مشتریان، شناسایی و ارضای نیازهای پنهان آنان است.
باشگاه پارسی
باشگاه مشتریان پارسی مجموعه ای از خدمات نوین الکترنیک به منظور وفادار سازی مشتریان به انواع تجارت های فعال در کشور طراحی گردیده است .
مشتریان
مشتری یا از خدمات شما استفاده می‌کند یا می‌خواهید او را ترغیب به استفاده از خدمات خود کنید. پس باید اطلاعات مشتری را دریافت کنید و این اطلاعات را در سیستم ثبت کنید.
دارندگان
دارندگان کلیه اعضای باشگاه پارسی می باشند که به وسیله مشتریان بزرگ به صورت جمعی و یا به صورت انفرادی بدون وابستگی به مرکز خاصی به عضوت باشگاه در آمده اند.
پذیرندگان
پذیرندگان به کلیه مراکز خدماتی، تجاری و ... می باشند که اقدام به ارائه خدمت و فروش محصولات خود به اعضای باشگاه پارسی اقدام می ورزند.
اخبار
جدیدترین ها
کلیه حقوق مربوط به شرکت رایـان پـارســی بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2014 parsa. All rights reserved