ارتباط با سایر سیستم‌ها
ارتباط بر روی وب سرویس
يکی از اصول معماری سرویس‌گرا بر پايه اتصال سست سرويس‌ها است، به طوری که آنها به يکديگر وابستگی شديد نداشته باشند و بيشترين استقلال از يکديگر را داشته باشند. اين به معنای آن است که يک سرويس ممکن است نياز به اطلاعات ديگر سرويس‌ها و استفاده از آنها داشته باشد ولی مستقل از آنها (چگونگی پياده سازی) اجرا می‌شود. کلیه امکانات و نیازمندی‌های ورودی و خروجی باشگاه مشتریان در قالب سرویس آماده و قابل ارائه خواهد بود.
ارتباط با سیستم های پرداخت
ارتباط با کلیه سیتم‌های پرداخت و بانکی بر اساس انواع پروتکل‌ها و مکانیزم‌های استاندارد این گونه سیستم‌ها در صورت نیاز مهیا است. این ارتباط برای یکپارچه سازی چرخه کامل خرید و دریافت خدمت مشتری در نظر گرفته است.
کلیه حقوق مربوط به شرکت رایان پارسی بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2013 parsa. All rights reserved