درباره ما
در سال‌هاي اخير، باگسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، شرکت‌ها با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته با یک نظام اقتصادی روبه گسترش و بازارهای‌درحال رشد روبرو نیستند.
امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد. يک سازمان مشتری مدار بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی‌تواند موفقیتی حاصل کند و در دنیای امروز که دنیای کیفیت محور مشتری مدار است، مشتری هدف کار و مشتری گرایی زیربنای کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی خواهد بود. همواره یکی از الزامات وفادارسازی مشتریان، شناسایی و رفع نیازهای پنهان آنان است. نوآوری پیوسته تنها قادر به کشف‌نیازهای آشکار مشتریان است، در حالی که می‌توان با تعریف فرایندی خارج از چارچوب نوآوری پیوسته، نیازهای پنهان بازار را نیز شناسایی کرد. دستیابی به اطلاعات دقیق بازار می‌تواند با همکاری فروشندگان، خریداران و کانال‌های توزیع میسر شود؛ که خود جزئی از فرآیند نوآوری ناپیوسته به شمار می‌رود. این عمل به خودی خود، طی فرآیند پژوهش صورت می گیرد و در نتیجه زمانی که یک نوآوری به مرحله بهره برداری می‌رسد، تاثیر مثبت آن از پیش برای همگان ثابت شده است.
شرکت رایان پارسی با تجربه ارائه خدمات مشتری مدار بر بستر های الکترونیک با بررسی رفتار مشتریان اقدام به پیاده سازی باشگاه پارسی به عنوان سیستم مرکزی ارائه خدمات نوین در حوضه وفادار سازی مشتریان نموده است.
کلیه حقوق مربوط به شرکت رایان پارسی بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2013 parsa. All rights reserved