فرآیند ارائه خدمات
چرخه باشگاه مشتری مطابق مدل ارائه شده در زیر باید به گونه‌ای باشد که مشتری را ترغیب به خرید یا دریافت خدمت کند.
برای رسیدن به چرخه مشاهده شده در بالا چهار مرحله اصلی از ایجاد تفکر تا ارائه به مشتری در نظر گرفته شده است که توضیح کوتاهی در زیر بیان شده است.
طراحی
در این بخش طراحی کلی سیستم به صورت تامل با کلیه افراد مرتبط با سیستم صورت می‌پذیرد و پس از تایید وارد مرحله تولید می‌گردد.
راه اندازی
پس از تولید وارد مرحله راه اندازی و رفع اشکالات احتمالی شده تا سیستم به حداکثر توان اجرایی خود نزدیک شود.
مدیریت
در این بخش امکان کلی مدیریت سیستم در کلیه قسمت ها فعال می‌باشد.
بهبود
در هر بازه زمانی با توجه به نوع رفتار مشتری و بازخورد کلی سیستم نسبت به تغییر و یا بهبود روال‌های عملیاتی سیستم اقدام می‌گردد.
کلیه حقوق مربوط به شرکت رایان پارسی بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2013 parsa. All rights reserved