مدیریت امتیاز
جمع‌آوری امتیاز مشتری باتوجه به عملکرد مشتری در هریک از ابزارها و سیستم‌ها از قسمت‌های مهم و تاثیرگذار در اجرای طرح‌های گوناگون است. مدیریت امتیاز به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که به راحتی می‌توان بسته به نوع تعریف شرایط ارسال امتیاز مشتری را به سیستم باشگاه مشتریان فراهم کند.
مدیریت کارت
ارائه کارت به مشتریان در سیستم‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کارت به ازای مشتری صادر می‌شود. در بانک‌ها کارت بانکی مشتری به عنوان شناسه مشتری به کار برده می‌شود.
مدیریت ان.اف.سی
در صورت استفاده مشتری از کیف پول الکترونیک، امتیاز مشتری افزایش و مشتری امکان استفاده از کارت و ان.اف.سی را به صورت همزمان دارا خواهد بود.
کلیه حقوق مربوط به شرکت رایان پارسی بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2013 parsa. All rights reserved